Wynagrodzenie a rozwiązanie umowy
Odpowiada
15.09.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Dnia 31 lipca rozwiązałam umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę (3 sierpnia osiągnęłam wiek emerytalny). Nie otrzymałam wynagrodzenia za sierpień, mimo że, jak głosi art. 64 KN: „przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Pracowałam w tej szkole 11 lat, jest to placówka feryjna. Czy rzeczywiście nie przysługuje mi wypłata, jak innym nauczycielom, również pracującym cały rok?

Odpowiedź:

Rozwiązała Pani umowę o pracę 31 lipca, wobec czego nie przysługuje Pani wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w miesiącu sierpniu. Ma Pani natomiast prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za część niewykorzystanego urlopu. Wynika to z art. 66 ust. 2 KN, zgodnie z którym w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni – w odniesieniu do nauczycieli placówek feryjnych.

Od tych 8 tygodni należy odliczyć czas, w którym korzystała Pani z urlopu wypoczynkowego, tj. ferie zimowe (2 tygodnie) oraz część ferii letnich (do 31 lipca, czyli ok. 5 tygodni). Za okres pozostały po odliczeniu (ok. 1 tydzień) przysługuje Pani ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz