Wyjazd służbowy podczas urlopu dla poratowania zdrowia
Odpowiada
15.09.2013
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Przebywam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Przed pójściem na urlop rozpoczęłam w szkole pracę w międzynarodowym projekcie Comenius realizowanym ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku szkolnym projekt się kończy wyjazdem za granicę. Jako inicjatorka projektu i prowadząca go przez rok jestem szczególnie proszona przez zagraniczne szkoły o przybycie na spotkanie kończące współpracę. Dyrekcja mojej szkoły również uważa, że powinnam jechać, ale twierdzi, że nie ma takiej możliwości, aby mnie delegować, gdyż księgowa nie będzie wiedziała, na jakiej podstawie wypisać delegację. Czy rzeczywiście jest to zabronione – przecież to nie jest działalność zarobkowa?

ODPOWIEDŹ

Regulacje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia zawarte zostały w przepisach art. 73 Ustawy z dnia 26stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2006. nr 97, poz. 674 z późn.zm.). Zgodnie z przepisem art. 73 ust. 7 przywołanej ustawy nauczyciel w okresie korzystania ze wspomnianego urlopu nie może podejmować żadnej działalności zarobkowej. W tym okresie jest on również zwolniony ze wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem w szkole. W związku z tym nie może on również być delegowany przez szkołę, gdyż wiąże się to z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodowych, które wykonuje również podczas podróży służbowej. Potwierdzeniem odbycia takiej podróży jest delegacja służbowa. W czasie podróży służbowej wykonywanie obowiązków zawodowych koliduje z faktem przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, którego celem jest odbycie zaleconego przez lekarza leczenia. Dlatego moim zdaniem wystawienie delegacji służbowej w opisanej sytuacji nie jest możliwe. Natomiast nie ma przeszkód prawnych, aby Pani udała się na spotkanie kończące projekt jako osoba prywatna.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz