Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy
Odpowiada
25.08.2016
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Mam pytanie w sprawie urlopów wychowawczych nauczycieli. Czy nauczyciel może wycofać wniosek o urlop wychowawczy do 7 dni przed jego rozpoczęciem? Taka regulacja jest w Kodeksie pracy, natomiast w Karcie Nauczyciela jest tylko mowa o rezygnacji z udzielonego urlopu w określonych terminach z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Jak zinterpretować prawo?

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel nie może wycofać wniosku na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby dyrektor wyraził zgodę na jego wycofanie.

UZASADNIENIE

Reguły dotyczące udzielenia i powrotu z urlopu wychowawczego uwzględniają specyfikę organizacji pracy szkoły i różnią się od regulacji w tym zakresie obowiązujących na gruncie Kodeksu pracy w stosunku do pracowników niepedagogicznych.

W przypadku pracowników niepedagogicznych rzeczywiście wniosek można wycofać nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie (art. 186 K.p.). Ten termin jednak nie dotyczy nauczycieli.

Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego do dyrektora szkoły na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu (art. 67a ust. 2 KN). Zatem nauczyciel, jeżeli jeszcze nie rozpoczął się ten miesięczny termin, może zmienić zdanie i wycofać wniosek. Wtedy zgoda dyrektora nie jest potrzebna.

Jeżeli jednak nauczyciel chce zrezygnować z urlopu wychowawczego jeszcze przed jego rozpoczęciem, ale rezygnacja ma miejsce krócej niż na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu, to do wycofania wniosku jest potrzebna zgoda dyrektora. Jeśli więc dyrektor nie wyrazi zgody na wycofanie wniosku, nauczyciel będzie przebywał na urlopie wychowawczym w terminie określonym we wniosku. Chodzi o to, że dyrektor mógł już poczynić zmiany organizacyjne związane z zastąpieniem nauczyciela, który będzie przebywał na urlopie wychowawczym. Jeżeli jednak dyrektor nie ma nic przeciwko wycofaniu wniosku przez nauczyciela, może wyrazić zgodę w każdym czasie.

Terminy określone w Karcie Nauczyciela, m.in. trzymiesięczny, o którym mowa w pytaniu, dotyczą rezygnacji z urlopu, który został już udzielony i rozpoczęty.

Podstawa prawna: art. 67a ust. 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2014, poz. 191 ze zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, www.eduprawnik.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz