Uzupełnienie etatu w innej szkole
Odpowiada
28.11.2008PYTANIEMam pytanie dotyczące uzupełnienia etatu przez nauczyciela w innej szkole.


Jeżeli nauczyciel zgodził się, by z dniem 1 września obniżono mu pensum z 18/18 na 12,97/18 godzin tygodniowo i jednocześnie znalazł sobie zatrudnienie w innej szkole w wymiarze 6/22 godz./tyg., to czy uzupełniając etat w drugiej szkole nauczyciel musi być zatrudniony w ramach tego samego pensum, czy może być to inne pensum. Łącząc dwa stosunki pracy, nauczyciel nie będzie miał pełnego etatu (0,72 + 0,27 = 0,99).
ODPOWIEDŹJeśli nauczyciel wyraził zgodę na obniżenie pensum z dniem 1 września z 18/18 na 13/18, to ma oczywiście prawo do poszukiwania pracy w innej szkole. Jeśli jest to np. osoba, która ma dyplom magistra polonistyki oraz ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa, może być zatrudniona w innej szkole jako polonista lub pracownik biblioteki szkolnej. Jednakże praca nauczyciela polonisty odbywa się w ramach pensum 18 godzin, a praca bibliotekarza w ramach 30-godzinnego pensum. Zatem w jednej szkole nauczyciel posiadający podwójne kwalifikacje może pracować jako polonista przez 13 godzin w tygodniu (13/18), natomiast w drugiej – 10 godzin jako bibliotekarz (10/30).
Nauczyciel ten
będzie więc zatrudniony w ramach dwóch różnych pensów. Łącząc te dwa stosunki pracy, nauczyciel nie będzie miał całego etatu, ale, zgadzając się na zniżkę godzin od września (z 18/18 na 13/18), miał tego świadomość.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz