Uzupełnienie etatu nauczyciela
Odpowiada
14.04.2011

PYTANIE

Witam jestem nauczycielem, który ma niepełny etat – 13/18 w edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczanie indywidualne jako godziny ponadwymiarowe.


Sytuacja jest trochę skomplikowana, ponieważ po walce opartej o sąd pracy w poprzednim roku szkolnym, podpisałam ugodę pozasądową, która przewiduje mój etat na okres 1 roku w wymiarze 13/18. Ugoda była podpasana jednak 30 sierpnia, a nowy przydział obowiązków był przyznany 1 września. Moja sprawa w sądzie toczyła się o niesłusznie wydane wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy – okazało się, że pracodawca nie wystawił mi umowy na podstawie mianowania i traktował mnie jako nauczyciela mianowanego zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony. Spór dotyczył mianowania, która potem została uznana i potwierdzona odpowiednimi aneksami. Czy mogę się wobec tego domagać, żeby uznano mi nauczanie indywidualne za dopełnienie do mojego obecnego etatu, ponieważ nie mam pełnego pensum?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Karta Nauczyciela nie przewiduje, aby nauczycielowi przydzielano godziny nadliczbowe z kodeksu pracy. Pamiętać należy także, że praca w godzinach ponadwymiarowych realizowana jest ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony zgodnie z Kartą Nauczyciela, który to rozumiany jest jako zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć.

Z powyższego wynika, iż nauczycielowi nie można przyznać godzin ponadwymiarowych, ponieważ nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W takim wypadku godziny nauczania indywidualnego powinny zostać potraktowane jako uzupełnienie pensum nauczyciela, a nie jako godziny ponadwymiarowe.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz