Uznanie kwalifikacji z UK w Polsce do pracy w szkole
Odpowiada
06.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie natury prawnej. Ukończyłam Licencjat Anglistyki z kwalifikacjami nauczycielskimi w 2007 w Polsce. Potem ukończyłam Magistra Nauk Humanistycznych Na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii kierunek Historia Kultury Krajów Anglo. Czy wobec tego mogę aplikować na pozycje pracy przez kuratorium w Liceach i technikach w Polsce ? Jakie mam szanse na dostanie takowej pracy jak to wygląda prawnie ?

Odpowiedź:

Niezależnie od tego czy o pracę na stanowisko nauczyciela ubiega się obywatel polski czy obcokrajowiec, czy kwalifikacje zostały nabyte w Polsce czy poza granicami kraju wymagania kwalifikacyjne są takie same, reguluje je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zawód nauczyciela jest w Polsce zawodem regulowanym, co oznacza, że jego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymogów określonych w przepisach danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym każde z państw członkowskich samodzielnie decyduje o uregulowaniu dostępu do zawodów.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego, mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie, w przypadku zawodu nauczyciela składając wniosek o uznanie kwalifikacji do Ministra Edukacji i Nauki. 

Natomiast w przypadku kwalifikacji uzyskanych poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Konfederacją Szwajcarską, zatrudnienie na terytorium Polski następuje zgodnie z przepisami krajowymi.

Oznacza to, że obywatel polski, który uzyskał kwalifikacje nauczyciela w UK chcąc podjąć pracę w zawodzie nauczyciela w Polsce, powinien  uznać zagraniczny dyplom, na podstawie umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz