Uśrednianie godzin
Odpowiada
05.01.2011

PYTANIE

Czy powinnam mieć uśredniane godziny ponadwymiarowe jeśli teraz mam 26 godzin natomiast od maja zostaje mi 15 godzin czyli mniej niż etat.


Nadmieniam jednak że jestem w ciąży i planuję pracować do końca stycznia Termin porodu mam na marzec. Jeśli godziny mają być uśredniane to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru wspomnianych godzin (tzw. pensum). Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, z uwzględnieniem, że są one wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, wliczając w nie dodatek za warunki pracy, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, należy do jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem prowadzącym szkołę. Warunki te ustalane są w drodze regulaminu. Z reguły jednak godziny ponadwymiarowe nie podlegają uśrednieniu i wynagrodzenie za nie wypłacane jest w przypadku ich faktycznej realizacji. Jednakże jak to już zostało wspomniane, szczegółowe rozwiązania w tym zakresie powinny być przewidziane w regulaminie.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz