Uśrednianie godzin
Odpowiada

PYTANIE

Czy powinnam mieć uśredniane godziny ponadwymiarowe jeśli teraz mam 26 godzin natomiast od maja zostaje mi 15 godzin czyli mniej niż etat.


Nadmieniam jednak że jestem w ciąży i planuję pracować do końca stycznia Termin porodu mam na marzec. Jeśli godziny mają być uśredniane to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru wspomnianych godzin (tzw. pensum). Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, z uwzględnieniem, że są one wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, wliczając w nie dodatek za warunki pracy, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, należy do jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem prowadzącym szkołę. Warunki te ustalane są w drodze regulaminu. Z reguły jednak godziny ponadwymiarowe nie podlegają uśrednieniu i wynagrodzenie za nie wypłacane jest w przypadku ich faktycznej realizacji. Jednakże jak to już zostało wspomniane, szczegółowe rozwiązania w tym zakresie powinny być przewidziane w regulaminie.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz