Urlop zdrowotny od razu po urlopie macierzyńskim
Odpowiada
30.11.2009

PYTANIE

Czy można przejść na urlop zdrowotny bezpośrednio po urlopie macierzyńskim? Jestem nauczycielem dyplomowanym i nigdy nie korzystałam z urlopu zdrowotnego. Obecnie pracuje na pełny etat.


PYTANIE

W styczniu 2010 roku mam urodzić dziecko. Chcę wiedzieć, czy gdy zakończy się urlop macierzyński (w czerwcu 2010), będę mogła starać się o urlop dla poratowania zdrowia? Pracuję w pełnym wymiarze godzin od 1998 roku, a poprzedni urlop zdrowotny miałam w 2004 roku (to były tylko 2 miesiące - marzec i kwiecień).


ODPOWIEDŹ

Kwestia urlopu dla poratowania zdrowia omówiona jest w art. 73 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Ust. 1 stwierdza, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi można udzielić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu (ust. 8).

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela (ust. 10).

Procedura przejścia na urlop zdrowotny wygląda tak, że najpierw lekarz wystawia zaświadczenie o potrzebie udzielenia urlopu, a następnie na jego podstawie dyrektor udziela urlopu na wniosek nauczyciela.

W związku z powyższym nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań przejścia na urlop zdrowotny bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Spełnione musza być tylko warunki opisane powyżej, a więc:

  1. praca na umowę na czas nieokreślony,

  2. przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,

  3. rok odstępu między jednym a drugim urlopem.

Jeżeli zatem lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, wystawi stosowne zaświadczenie, dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielenia urlopu, nawet jeśli przypada on bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz