Urlop wypoczynkowy przy zmianie szkół
Odpowiada
29.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy urlopu. W ubiegłym roku pracowałam w szkole podstawowej będąc zatrudniona jako nauczyciel na podstawie mianowania. 30 sierpnia w tej szkole dostałam urlop bezpłatny na rok czasu. Od pierwszego września rozpoczęłam pracę w powiatowej poradni psychologiczno pedagogicznej. W tej chwili chcę wrócić do pracy w szkole. Wczoraj złożyłam wypowiedzenie, że chce odejść z dniem 30 sierpnia. W poradni, która jest jednostką nieferyjną nie wykorzystałam 4 dni urlopu. Ile dni urlopu mi jeszcze przysługuje? Panie z kadr powiedziały mi, że tylko 16. Proszę o informację.

Odpowiedź:

Poradnia jest placówką nieferyjną, zatem 1 stycznia 2022 r. będąc pracownikiem poradni, nabyła Pani prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych ustalonych w planie urlopowym. W związku z tym, że umowa z placówką nieferyjną rozwiąże się 31 sierpnia przysługuje Pani urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tej placówce w danym roku – za 8 miesięcy.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (art. 1551 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

W związku z tym, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. stosunek pracy dyrektora ulegnie rozwiązaniu, do dnia ustania zatrudnienia ma on prawo wykorzystać (35 dni : 12 miesięcy x 8 miesięcy) 24 dni urlopu.

 

Podstawa prawna:

  • 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 1551 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz