Urlop wypoczynkowy przy etacie łączonym w MOW
Odpowiada
29.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie o łączone pensum. Jestem obecnie nauczycielem języka angielskiego oraz wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Łączę etat w szkole (11/18) oraz w internacie (10/24) w wyżej wymienionej placówce. Moje pytanie dotyczy pracy w dni świąteczne oraz ferie zimowe i wakacje. Jak wiadomo szkoła jest placówką feryjną a internat nieferyjną. Obecnie więcej godzin mam w szkole więc czy zachowuję prawo do wolnych ferii zimowych, wakacji oraz świąt (m.in. 1.01, 06.01, Wielkanoc, Boże Narodzenie itd)? I czy w tych okresach dyrekcja placówki ma prawo wymagać ode mnie obecności w pracy podczas dyżurów w internacie?

Odpowiedź:

Nie. Dyrekcja nie może wymagać aby nauczyciel był obecny pracy podczas swojego urlopu wypoczynkowego jeżeli korzysta z urlopu wypoczynkowe jak nauczyciel szkoły feryjnej.

Uzasadnienie:

Formalnie nauczyciel który na jednej umowie prowadzi zajęcia w szkole feryjnej i nieferyjnej nabywa prawo do urlopu na podstawie art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły, nieferyjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

Zatem skoro w opisanej sytuacji ma Pani więcej godzin w internacie, oznacza to, że wymiar urlopu przysługuje jak w szkole feryjnej, czyli w wymiarze i okresie ferii zimowych i letnich.

Podstawa prawna:

  • 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz