Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela – jak obliczyć wymiar urlopu
Odpowiada
10.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dobry wieczór, chciałam spytać czy jeśli byłam na urlopie dla podratowania zdrowia przez 28 dni ponieważ przebywałam w sanatorium ze skierowania NFZ i poszłam z tego tytułu na urlop 28 dni tyle ile trwał pobyt w uzdrowisku. To faktycznie przepada mi cały rok urlopu dla podratowania zdrowia.

Odpowiedź:

Nie. Przepada 28 dni z puli 3 lat. Jednak kolejny urlop zdrowotny będzie możliwy dopiero nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

Uzasadnienie:

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

Zatem nauczycielowi przysługuje w ciągu całej jego kariery zawodowej urlop dla poratowania zdrowia łącznie w wymiarze 3 lat. Jednorazowo można udzielić urlopu w wymiarze maksymalnie jednego roku, czyli może być na rok lub krócej. Z kolejnego urlopu nauczyciel może skorzystać dopiero po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu, nawet gdy był to urlop krótki, np. 28 dniowy.

Aby obliczyć przysługujący jeszcze wymiar urlopu dla poratowania zdrowia, należy zliczyć wszystkie poprzednio wykorzystane urlopy i odjąć je od puli 3 lat. Ustawa nie ogranicza prawa do urlopu zdrowotnego w zakresie ilości udzielanych urlopów, a jedynie jego wymiaru.

Podstawa prawna:

  • 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz