Uprawnienia kierownika internatu
Odpowiada
03.10.2011
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczyciel pracujący w szkole podstawowej z internatem podlega kierownikowi internatu?

Czy ten kierownik może kontrolować rozmowy nauczyciela z rodzicami po godzinach pracy i zadawać pytania typu: o czym pani rozmawiała z rodzicami?

 

ODPOWIEDŹ

Podstawą prawną funkcjonowania internatu w szkole jest statut szkoły. Zgodnie bowiem z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.) dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, szkoła może zorganizować internat. Oznacza to, że jeżeli w szkole zorganizowany został internat, to kwestię tę reguluje statut szkoły. Należy przy tym zaznaczyć, że internat jest częścią szkoły, a nie oddzielną placówką oświatową. To w statucie lub w regulaminie internatu, wydanym na podstawie statutu, należy szukać informacji o hierarchizacji stanowisk kierowniczych, w tym kierownika internatu, nauczycieli szkoły podstawowej czy wychowawców internatu przy szkole podstawowej. Jest to kwestia organizacyjna, a zatem w tym zakresie obowiązuje regulacja statutowa.

Organem, który kieruje działalnością publicznej szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, jest dyrektor szkoły. Dlatego to on jest organem nadrzędnym nad wicedyrektorami i innymi stanowiskami kierowniczymi (np. kierownikiem internatu). Z reguły nauczyciele podlegają bezpośrednio dyrektorowi. Jeżeli zostało utworzone stanowisko kierownika internatu, to być może przynajmniej część nauczycieli (np. wychowawców internatu) może podlegać bezpośrednio kierownikowi internatu. Trudno mi jednak dokładnie określić jak to jest uregulowane u Państwa w szkole. Niemożliwe jest podleganie wszystkich nauczycieli szkoły bezpośrednio pod kierownika internatu.

Ponadto oczywistym jest, że kierownik internatu nie ma prawa kontrolować rozmów nauczycieli, nawet jak są mu bezpośrednio podlegli.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz