Udział rodziców w zajęciach
Odpowiada
14.10.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy rodzice mogą brać udział w zajęciach pokazowych/otwartych, obserwując pracę innych uczniów z klasy dziecka?

Odpowiedź:

Tak – sytuacja, w której lekcję obserwuje rodzic ucznia, nie jest zabroniona przez przepisy prawa, jest w wielu szkołach praktykowania i dopuszczalna o tyle, o ile kwestia ta jest wyraźnie uregulowana w wewnętrznych przepisach prawa, to jest w statucie szkoły lub w odrębnej procedurze obserwacji zajęć wprowadzonej do stosowania zarządzeniem dyrektora szkoły. Konieczność uregulowania tej kwestii wynika z tego, że obserwacja zajęć ma charakter wyjątkowy, musi być prowadzona w określonych warunkach, a osoby obserwujące nie powinny ingerować w żaden sposób w zaplanowany temat oraz tok zajęć, a także powinny odpowiednio się zachowywać.

Jeżeli dokumenty szkoły nie regulują kwestii współpracy rodziców z nauczycielami, wówczas dyrektor szkoły powinien poruszyć ten temat na posiedzeniu rady pedagogicznej, w celu opracowania zasad dotyczących takiego współdziałania. Kwestia ta wymaga także konsultacji z rodzicami, bowiem może się okazać, że nie każdy rodzic lub prawny opiekun dziecka będzie chciał wyrazić zgodę na obserwowanie w czasie lekcji swojego dziecka przez innego rodzica. Innymi słowy, to wewnątrzszkolne przepisy powinny określać krąg osób, które obok dyrektora mogą prowadzić obserwację (np. wicedyrektor, doradca metodyczny, wizytator, opiekun stażu).

W omawianym kontekście wydaje się, że dopuszczalnym zapisem w dokumencie dotyczącym obserwacji lekcji jest doprecyzowanie, że chodzi o tzw. lekcję otwartą, na której są prezentowane osiągnięcia uczniów i na którą mogą być zapraszani nauczyciele, inni uczniowie oraz rodzice – jako jeden z elementów włączających ich w edukację dzieci w ramach współpracy rodziców i nauczycieli. Z całą pewnością fakt, że rodzice mają prawo poznać uzasadnienie każdej oceny dziecka, nie przesądza jeszcze o tym, że mogą być oni obecni na lekcji prowadzonej przez nauczyciela.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz