Udostępnianie informacji na stronie internetowej
Odpowiada
06.04.2014
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy szkoła publiczna może udostępnić plan lekcji uczniów z symbolami uczących nauczycieli oraz plan zastępstw doraźnych w szkole i na swojej stronie internetowej?

 

ODPOWIEDŹ

Zasady przetwarzania danych osobowych regulują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Danych Osobowych z 1999 roku – jednostki komunalne wykonujące w imieniu gminy zadania, które mają na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej stają się administratorami danych osobowych zgodnie z przywołaną ustawą. Takimi podmiotami są szkoły i inne jednostki działające w systemie oświaty. W szkole administratorem danych osobowych jest jej dyrektor.

Moim zdaniem takie informacje można udostępnić na stronie internetowej szkoły. O ich zasadności decyduje dyrektor szkoły. Podanie planu lekcji z symbolami uczących nauczycieli nie będzie naruszało przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 przywołanej ustawy osobą taką jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Natomiast informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań (art. 6 ust. 3).

Należy więc przyjąć, że umieszczenie na stronie internetowej szkoły takich informacji nie będzie naruszało przepisów przywołanej ustawy.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz