Ubezpieczenie podczas wycieczki szkolnej
Odpowiada
29.09.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w szkole jest nieobowiązkowe. Jak zatem wygląda sprawa z ubezpieczaniem uczniów w trakcie wycieczek szkolnych?

Odpowiedź:

Przepis § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU nr 135, poz. 1516 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2014 r., przewiduje obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jedynie w odniesieniu do uczestników wycieczek lub imprez zagranicznych.

Uczestnicy wycieczek lub imprez krajowych nie muszą się ubezpieczać. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem tego przepisu uczestnicy wszelkich wycieczek lub imprez podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, jednak uległo to zmianie.

Obecnie w praktyce dzieje się tak, że to szkoły zawierają umowy ubezpieczenia zbiorowego dotyczące określonej grupy uczniów. Umowa może imiennie wskazywać ubezpieczonych albo obejmować wszystkich uczniów szkoły. Ten drugi wariant jest często stosowany. Warto jednak upewnić się, że ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia mające miejsce podczas wycieczek szkolnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz