Termin wykorzystania zaległego urlopu dyrektorskiego
Odpowiada
26.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W roku szkolnym 2020-2021 pełniłam funkcję wicedyrektora. W roku szkolnym 2021-2022 wykorzystałam tylko kilka dni urlopu \"dyrektorskiego\" . Zostało mi do wykorzystania 25 dni. Obecny dyrektor nie skierował mnie na urlop a ja zapomniałam o tym prawie. Za kilka dni kończy się wrzesień i gdybym nawet chciała to wykorzystałabym zaledwie kilka dni urlopu. Co w takim razie powinnam zrobić? Czy przysługuje mi ekwiwalent pieniężny?

Odpowiedź:

Urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). Oznacza to, że urlop za 2021 r. powinien zostać udzielony do 30 września 2022 r. Zdaniem Głównego Inspektoratu pracy „Wskazany wyżej przepis przewiduje obowiązek udzielenia pracownikowi niewykorzystanego zgodnie z planem urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Przyjmuje się, że termin ten jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczął urlop przed upływem 30 września danego roku kalendarzowego” (pismo GIP z 30 sierpnia 2012 r. GNP-110-4560-30-1/12/PE/RP).

Zatem pracodawca może udzielić urlopu (wydać decyzję w sprawie udzielenia urlopu) najpóźniej 30 września, a pracownik może wykorzystywać tak udzielony urlop także po tym terminie.

Jednak nawet nieudzielenie urlopu w ww. terminie nie powoduje, że pracownik traci swoje uprawnienie. Może on bowiem ubiegać się o udzielenie urlopu wypoczynkowego w ciągu 3 lat liczonych od dnia 30 września roku następującego po roku, za który urlop jest należny. Po upływie tego terminu roszczenie o udzielenie urlopu ulega przedawnieniu (art. 291 § 1 Kodeksu pracy). Ekwiwalent nie przysługuje, bo jest wypłacany tylko w sytuacji rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • 168, art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 r., poz. 1510).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz