Termin prowadzenia 19. godziny
Odpowiada
15.09.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Czy dyrektor ma prawo żądać od nauczycieli szkoły średniej, by ściśle określili dzień tygodnia oraz godzinę, kiedy będą prowadzić zajęcia 19. godziny? Czy zajęcia realizowane w ramach tej godziny mogą być ruchome, skoro godziny te rozlicza się po I półroczu i na koniec roku?

Odpowiedź:

Dyrektor szkoły ma prawo domagać się od nauczycieli wskazania dnia tygodnia oraz godziny realizacji tzw. godzin karcianych. Uprawnienie to wynika stąd, iż dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, jest odpowiedzialny za jej dydaktyczny i wychowawczy poziom oraz jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły (zob. art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Z faktu bycia przełożonym wynika prawo do wydawania podległym pracownikom poleceń służbowych. Natomiast obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Polecenie wskazania dnia tygodnia i godziny realizacji tzw. godzin karcianych jest poleceniem służbowym i z pewnością nie jest sprzeczne z prawem lub umową o pracę.

Zajęcia w ramach tzw. godzin karcianych są rozliczane w okresach półrocznych (art. 42 ust. 7a pkt 2 Karty Nauczyciela), mogą więc odbywać się nieregularnie. Jednakże z przyczyn wyżej wymienionych należy to uzgodnić z dyrektorem szkoły.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz