Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
Odpowiada
12.08.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Z ilu semestrów oraz godzin zajęć (w tym praktyk) powinny składać się studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, aby dawały uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych?

Czy kursy kwalifikacyjne dają podobne uprawnienia?

Czy w nazwie studiów podyplomowych musi znaleźć się wyrażenie „zarządzanie oświatą”, aby po ich ukończeniu uzyskać uprawnienia?

Odpowiedź:

Na wstępie należy zauważyć, że kwalifikacje z zakresu zarządzania w szkole są niezbędne tylko na stanowisku dyrektora – nie są one wymagane od kandydatów na inne stanowiska, w tym na stanowisko wicedyrektora. Przesądza o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU z 2009 r. nr 184, poz. 1436, z późn. zm.). Zgodnie z § 1 pkt 2 tego rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Warto podkreślić, że przywołany przepis, jeśli chodzi o studia wyższe (niezależnie od tego, czy jest to poziom magisterski czy zawodowy) oraz studia podyplomowe, nie doprecyzowuje ich zakresu do „zarządzania oświatą”, co oznacza, że prawodawca dopuszcza praktycznie każdy rodzaj studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Tylko ci kandydaci na dyrektora szkoły, którzy nie posiadają takiego wykształcenia, muszą ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Innymi słowy, ukończenie takiego kursu daje kandydatowi na stanowisko dyrektora równorzędne kwalifikacje, jak ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz