Stosunek pracy w dodatkowym miejscu zatrudnienia nauczyciela
Odpowiada
25.02.2008PYTANIE


Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony w gimnazjum w wymiarze 12/18 od 01.09.2000 na czas nieokreślony, podejmuje dodatkowo od 01.09.2002 pracę w zespole szkół ponadgimanzjalnych. Co roku otrzymuje w ZSP umowę na czas określony – od 01.09 do 31.08. Czy może ubiegać się w tej placówce o umowę na czas nieokreślony?
ODPOWIEDŹ


Zgodnie z art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela w wypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć, z nauczycielem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel został więc w gimnazjum prawidłowo zatrudniony – na czas nieokreślony w wymiarze 12/18 obowiązkowego wymiaru zajęć.


Jeśli powodem zatrudnienia w szkole jest zastępstwo za nieobecnego nauczyciela lub zmiany organizacji nauczania, w myśl art. 10 ust. 7 KN zatrudnia się nauczyciela, mianowanego lub dyplomowanego, na podstawie umowy o pracę na czas określony. W wypadku omawianego nauczyciela – zatrudnionego od 01.09.2002 na podstawie kolejno zawieranych umów o pracę na czas określony – jest mało prawdopodobne, aby potrzeba jego zatrudnienia wynikała z konieczności zastąpienia nieobecnego nauczyciela lub zmian w organizacji nauczania. Powinno się zatem zawrzeć z nim umowę o pracę na czas nieokreślony.


Bogumił Soczyńskiradca prawny

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz