Składki na fundusz Rady Rodziców
Odpowiada
29.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Interesuje mnie sprawa dotycząca składek na fundusz rady rodziców. Czy zebrane pieniądze muszą być przechowywane na koncie, czy też mogą – za zgodą rady rodziców – znajdować się w placówce, w szafie pancernej. Dodam, iż jesteśmy placówką filialną, w której liczba uczniów nie przekracza 50 osób.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców. Nie jest ona odrębną od szkoły jednostką organizacyjną i nie posiada osobowości prawnej. Nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Wobec tego, nie będąc samodzielnym podmiotem, rada rodziców nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego. W mojej opinii nie ma przepisów nakładających obowiązek przechowywania jej funduszy na rachunku bankowym szkoły. Sposób wydatkowania i przechowywania jej środków powinien zostać określony w jej regulaminie. W mojej opinii przechowywanie środków rady rodziców w szafie pancernej jest dopuszczalne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz