Skarga rodziców
Odpowiada
09.07.2012
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Dyrektor otrzymał od rodziców uczniów pismo z zarzutami na mój temat. Zostałam o tym powiadomiona, lecz dyrektor nie chciał mi przekazać, o co rodzice mnie oskarżają. Czy mam prawo znać treść tego pisma?

ODPOWIEDŹ

W szkołach często zdarzają się konflikty pomiędzy rodzicami a nauczycielami. W takich sytuacjach dyrektor powinien dokładnie wszystko sprawdzić – taka jest m.in. jego rola. Być może rodzice w piśmie skierowanym do dyrektora wnieśli o nieujawnianie ich nazwisk w obawie o stronnicze wystawienie uczniom ocen z tego przedmiotu (stąd taka decyzja dyrektora). Być może również z innych względów, o których nam nie wiadomo, dyrektor zdecydował się na obecnym etapie nie informować Pani o tych zarzutach (np. chce to potwierdzić, przeprowadzić jakieś dodatkowe rozmowy z innymi nauczycielami, czy uczniami). Trzeba zauważyć, że korespondencja była kierowana tylko do niego.

Jednak, czy zarzuty stawiane nauczycielowi są zasadne, to już oddzielna sprawa. Jeżeli dyrektor szkoły zdecyduje się wszcząć postępowanie dyscyplinarne, to będzie Pani miała możliwość zapoznania się ze wszystkimi zgromadzonymi dokumentami w sprawie, również ze skargą rodziców.

Procedurę rozpatrywania skarg na nauczyciela powinien określać statut szkoły. Na zamieszczenie w statucie postanowień dotyczących skarg na nauczyciela wskazuje np. § 16b ust. 1, § 18b ust. 1 i § 19 ramowego statutu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego – załącznik nr 2, 3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Wskazać przy tym należy, że sama ustawa o systemie oświaty nie zawiera żadnych unormowań odnoszących się do skargi na nauczyciela (podobnie jak Karta Nauczyciela).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz