Skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
Odpowiada
15.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zwracam się do Państwa w sprawie stażu na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem mojego dotychczasowego stażu pracy i nowelizacji ustawy o awansie zawodowym dla nauczycieli. W roku 2007 ( 31 sierpnia 2007r.) uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego po 9 miesięcznym stażu. Od tamtej pory w szkole państwowej na stanowisku nauczyciela kontraktowego mam przepracowane łącznie ponad 3 lata. Posiadam świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie w szkole na stanowisku nauczyciela kontraktowego w pełnym wymiarze godzin. Ponadto mój łączny dotychczasowy i udokumentowany staż pracy w szkole państwowej to ponad 5 lat. W tym roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego i w związku z powyższym czy możliwe jest uwzględnienie mojego dotychczasowego stażu pracy w szkole (łącznie ponad 5 lat z czego ponad 3 lata jako nauczyciel kontraktowy) i skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego do okresu 9 miesięcy? Dziękuję za odpowiedź informację w tej sprawie.

Odpowiedź:

Nie. W opisanym przypadku staż na stopień nauczyciela mianowanego można skrócić tylko do 1 roku i 9 miesięcy z 2 lat i 9 miesięcy.

Uzasadnienie:

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Powyższe oznacza, że do awansu zawodowego, w tym do stażu, na stopień nauczyciela mianowanego stosujemy stare zasady awansu wynikające z Karty Nauczyciela (w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Zatem staż na stopień nauczyciela mianowanego zasadniczo trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Jednak z uwagi na przepisy przejściowe związane z nowym systemem awansu zawodowego nauczycieli  jeżeli nauczyciel   przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok. Zatem w opisanym przypadku staż na nauczyciela mianowanego wynosi rok i 9 miesięcy.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz