Rozwiązanie umowy przez nauczyciela
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry. Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony w szkole podstawowej. Czy są możliwości rozwiązania umowy w szkole teraz w okresie wakacyjnym, tak aby z nowym rokiem szkolnym rozpocząć pracę w innej placówce?

Odpowiedź:

W czasie wakacji można rozwiązać umowę już tylko na mocy porozumienia stron.

Uzasadnienie:

Najłatwiej porozumieć się z pracodawcą i rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron w dowolnym momencie, również z końcem roku szkolnego. Porozumienie stron jest czynnością dwustronną, konsensualną a więc zakładającą złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony stosunku pracy, jak też może być dokonane z dnia na dzień – bez konieczności zachowania okresów wypowiedzenia. Jeżeli jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy, to nie zostanie on zakończony. 

Podstawą prawną rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w przypadku nauczycieli jest co do zasady art. 27 Karty Nauczyciela. Przepis ten częściowo odsyła do art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5 Karty Nauczyciela. Tak więc w przypadku nauczycieli podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest w art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 KN.

Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron jedynym wyjściem będzie złożenie wypowiedzenia, ale ze skutkiem na koniec kolejnego roku szkolnego (art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy wywoła utratę prawa do wynagrodzenia, ale może dalsze konsekwencje prawne – takie jak odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracodawcy, który poniósł szkodę w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy.

W związku z tym, że pragmatyka nauczycielska reguluje tę kwestię, nie ma zastosowania odesłania Kodeks pracy, na zasadzie odesłania z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela.

Podstawa prawna:

art. 23, art. 27 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz