Rozwiązanie umowy na czas określony w trakcie miesiąca
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym rozwiązać umowę o pracę na czas określony w trakcie miesiąca na mocy porozumienia stron. Czy mogę zwrócić cześć wypłaty, aby uzyskać ww wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Nauczycielowi przysługuje pełne miesięczne wynagrodzenie również za miesiąc, w trakcie którego ustał jego stosunek pracy. Nie trzeba zwracać wypłaconego wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy (art. 40 Karty Nauczyciela).

Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). W najnowszym orzecznictwie wskazuje się, że przepisem szczególnym w rozumieniu tego przepisu, jest art. 40 Karty Nauczyciela, który wprost stanowi, że prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Nauczyciel na podstawie tego przepisu zachowuje zatem prawo do pobranego wynagrodzenia nawet wówczas, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego zakończył się jego stosunek pracy. Pracodawca nie może więc żądać od nauczyciela zwrotu wynagrodzenia otrzymanego pierwszego dnia miesiąca, jeżeli potem ustanie stosunek pracy (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 6 czerwca 2019 r., VII Pa 23/19).

Podstawa prawna:

  • 39 ust. 3, art. 40 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 1320).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz