Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem emerytem
Odpowiada
30.06.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W jaki sposób rozwiązuje stosunek pracy nauczyciel mianowany, który (67 lat) pobiera emeryturę i pracuje w wymiarze pełnego etatu jako konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli?

Odpowiedź:

W tym przypadku stosuje się te same zasady i przepisy jak w przypadku nauczyciela nie-emeryta.

Najprostszym sposobem jest zawarcie porozumienia między nauczycielem i dyrektorem co do terminu rozwiązania stosunku pracy. Wtedy rozwiązanie umowy jest możliwe w dowolnym momencie roku, bo to kiedy ustanie stosunek pracy zależy wtedy od wzajemnych ustaleń. Podstawa prawną tym zakresie będzie art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela. Dotyczy on zarówno nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę. Zatem nauczyciel może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z określonym dniem. Jeżeli dyrektor wyrazi zgodę umowa ulegnie rozwiązaniu w tym dniu.

Jeżeli jednak dyrektor nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy w trakcie roku, to nauczycielowi nie pozostanie nic innego jako złożyć wypowiedzenie.  Stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia (art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1, art., 27 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstaw prawna:

  • 23, art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz