Religia
Odpowiada
06.01.2010

PYTANIE

Czterej uczniowie w klasie pierwszej technikum nie uczyli się religii (deklaracja o nieuczestniczeniu),


w drugiej klasie chodzili na zajęcia z religii i otrzymali ocenę , w trzeciej klasie nie uczęszczali na religię z powodu decyzji dyrektora, który stwierdził, że skoro nie chodzili w klasie pierwszej to już nie mogą uczestniczyć w zajęciach i otrzymać oceny z tego przedmiotu. Obecnie uczniowie są w klasie maturalnej i chcieliby chodzić na religię i otrzymać ocenę na świadectwie maturalnym. Jak powinna być uregulowana ta kwestia? Czy deklaracje uczestnictwa powinny być składane co roku, a jeśli tak to komu?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155, z późn. zm.) w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki organizuje się:

  1. w szkołach podstawowych i gimnazjach na życzenie rodziców (prawnych opiekunów),

  2. w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o nauce religii i etyki decydują sami uczniowie.

Zgodnie z ust. 2 wspomnianego paragrafu życzenie, dotyczące nauki religii i etyki jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

Zgodnie z tym można złożyć oświadczenie o chęci uczestnictwa w lekcji religii lub na nie uczęszczać, aczkolwiek życzenie uczestnictwa może zostać zmienione. Innymi słowy można na przykład zdecydować się na uczestnictwo w zajęciach, a w kolejnym roku z niego zrezygnować − i odwrotnie. Skoro zatem w klasie drugiej uczniowie złożyli deklaracje uczestnictwa w lekcjach religii, uczęszczali i otrzymali ocenę, to zgodnie z prawem nie muszą w klasie trzeciej ponawiać oświadczenia. Mają prawo do uczestnictwa w lekcjach oraz oceny na świadectwie maturalnym.

Stwierdzenie dyrektora, że jeśli uczniowie nie uczęszczali w klasie pierwszej na religię, to nie mogą uczęszczać na lekcje tego przedmiotu w klasie trzeciej, jest pozbawione podstaw prawnych. Jeżeli do tego dodamy fakt, iż ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel, a nie dyrektor, należy uznać, iż prowadzący religię w klasie drugiej stwierdził, że posiadana wiedza pozwala na klasyfikowanie, czyli wystawienie oceny. Uczniowie mogli bowiem, na zasadach określonych przez nauczyciela, nadrobić materiał, który obowiązuje w klasie pierwszej.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz