Przygotowanie pedagogiczne psychologa
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym się zapytać, czy psycholog prowadzący zajęcia z dziećmi w szkole musi mieć przygotowanie pedagogiczne?           

Odpowiedź:

Tak. Psycholog prowadzący z zajęcia w szkole musi mieć przygotowanie pedagogiczne.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

W § 18 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zostało zawarte, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3, § 4 i § 15-17, posiada osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2019 r. poz. 1026) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Formalnie zatem pedagog specjalny musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego (§ 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli).

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 2, § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.),
  • 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz