Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka polskiego
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy osoba która ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie na kierunku filologia polska (studia jednolite 5-letnie magisterskie, bez specjalizacji) posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciel języka polskiego (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)? Dziś uczelnia ma status Uniwersytetu, niemniej, gdy została zakończona edukacja, uczelnia miała status Akademii Pedagogicznej. Jeśli tak, to proszę o podanie, jakie zaświadczenie z uczelni jest niezbędne, aby móc posiadać pełnoprawny status nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym i z kwalifikacjami pedagogicznymi (w momencie uzyskania dyplomu nie było obowiązku wystawiania suplementów do niego).

Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzeniach o kwalifikacjach nauczycieli kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (np.  liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia i branżowych szkołach I stopnia posiada) posiada m.in. osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Skoro były to studia bez specjalizacji nauczycielskiej, powstaje pytanie czy nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne. Przez przygotowanie pedagogiczne należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§ 2 pkt 2 rozporządzenia o kwalifikacjach). O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię. Zatem należy wystąpić do uczelni z wnioskiem o uzyskanie informacji czy w czasie studiów nauczyciel miał odpowiednią ilość godzin nauki i praktyki. Warto wiedzieć, że zgodnie z §  26 rozporządzenia o kwalifikacjach wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

Podstawa prawna:

  • 3, § 4, § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz