Przerwa w pracy a awans zawodowy nauczyciela
Odpowiada
10.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielką i jestem w trakcie awansu zawodowego, który rozpoczęłam 1 września 2019 r. Obecnie w związku z chorobą przebywam na ciągłym zwolnieniu lekarskim od 7 października 2021 r. Od lutego mam zamiar składać wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli będę na urlopie dla poratowania zdrowia do końca września 2022 r, to czy zaległy urlop za okres ferii zimowych i letnich wydłuża mi roczną przerwę? ( Nie mogę mieć dłuższej przerwy w pracy niż rok, aby nie przepadł mi awans).

Odpowiedź:

Formalnie okres urlopu wypoczynkowego, czy urlopu uzupełniającego jest okresem stażu. Oznacza to, że nie wydłuża stażu. Jeżeli chodzi o okres zwolnienia lekarskiego i urlopu dla poratowania zdrowia w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego to te okresy przedłużają staż awansu zawodowego, pod warunkiem, że trwają nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, ale nie dłużej niż rok. Zbyt długa nieobecność w pracy może skutkować przerwaniem stażu i koniecznością odbycia go od nowa w pełnym wymiarze. Stanie się tak, gdy nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego , urlopu zdrowotnego będą trwały dłużej niż rok (art. 9a ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela).

Musi Pani pilnować, aby nieobecność w pracy łączna z uwagi na zwolnienie lekarskie i urlop zdrowotny nie była dłuższa niż rok. Natomiast urlop wypoczynkowy, również uzupełniający, nie jest okolicznością przedłużającą staż, a zatem w czasie jego trwania staż biegnie.

Podstawa prawna:

  • 9d ust. 5 i ust. 5a, art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz