Przedłużenie stażu awansu zawodowego
Odpowiada
06.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Aktualnie przebywam na urlopie rodzicielskim. Chce rozpocząć awans na nauczyciela mianowanego. Urlop rodzicielski obowiązuje mnie do 9 września 2022 roku. 12 września (poniedziałek) rozpoczynam urlop wypoczynkowy (zaległy), który potrwa do 18 listopada. Już wiem, że mogę rozpocząć awans będąc na urlopie rodzicielskim jak i na urlopie wypoczynkowym, wiem też, że urlop wypoczynkowy nie przedłuża trwania stażu, ale czy urlop rodzicielski przedłuża? Dyrektor radzi złożyć plan i wniosek z datą 1 września, wtedy awans przedłuży mi się o te 9 dni i nie skończę 31 maja 2024 roku tylko 9 dni później. Czy nie mogę złożyć wniosku i planu z dniem 12 września (bo przecież mamy czas od 1 do 14...) I wtedy nic mi się nie wydłuża i kończę 31 maja 2024? A może od 1 do 9 jest tylko 9 dni więc nie jest to miesiąc, więc może nie przedłuża?

Odpowiedź:

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali sto dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. A to o oznacza, że należy stosować dotychczasowe zapisy Karty Nauczyciela i rozporządzenia dotyczącego stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z art. 9d ust.1 Karty Nauczyciela w brzmieniu do 31 sierpnia 2022 r. nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Funkcjonują dwie interpretacje. Zgodnie z jedną z nich, staż zawsze rozpoczyna się 1 września, niezależnie od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek. Druga zaś przyjmuje, że staż rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku. Druga interpretacja jest o tyle bezpieczna dla nauczyciela, że nie będzie można postawić zarzutu niezrealizowania w pełni stażu, a takie ryzyko niesie za sobą uznanie, że staż zawsze rozpoczyna się 1 września.

Warto również dodać, że nieobecność z powodu urlopu rodzicielskiego przedłuża staż, nawet jeśli trwa nieprzerwanie krócej niż miesiąc.

Zatem w tym przypadku:

  • jeżeli staż zostanie rozpoczęty 12 września to finalnie po roku i 9 miesięcy lub 9 miesięcy będzie trwa do 11 czerwca,
  • jeżeli staż rozpocznie się 1 września to zostanie przedłużony o 9 dni urlopu rodzicielskiego.

Podstawa prawna:

  • 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9b ust. 1a., art. 9c ust. 3, art. 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) – w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz