Prowadzenie zajęć lekcyjnych a obowiązki egzaminatora
Odpowiada
22.06.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel oddelegowany na egzamin ma obowiązek prowadzić zajęcia lekcyjne w tym samym dniu?

Odpowiedź:

Niestety autor pytania nie sprecyzował, jakiego rodzaju egzaminu dotyczy polecenie służbowe. Jeżeli „oddelegowanie na egzamin” wiąże się z wyjazdem do innej miejscowości, to wówczas mamy do czynienia z poleceniem służbowym wyjazdu, czyli z tzw. delegacją, w której miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży zostaje określona przez pracodawcę (może być to zarówno siedziba pracodawcy, jak i miejsce zamieszkania lub pobytu pracownika).

Zwierzchnikiem służbowym i osobą kierującą szkołą jest w przypadku nauczyciela zawsze dyrektor. Innymi słowy, nauczyciel w zakresie związanym ze stosunkiem pracy i w czasie pracy podlega służbowo dyrektorowi szkoły, jest mu podporządkowany, więc musi stosować się do jego poleceń.

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Powinność ta wyznacza granice podporządkowania pracownika pracodawcy – polecenie służbowe przekraczające tę granicę jest bezprawne i pracownik może odmówić jego wykonania. Zgodnie z definicją czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy oraz w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to także, że jeśli udział w egzaminie umożliwia prowadzenie choćby części zajęć przypisanych nauczycielowi w tym dniu, to nauczyciel ma obowiązek prowadzić zajęcia lekcyjne, w zakresie, w jakim zostanie zobowiązany do tego przez dyrektora szkoły.

Polecenie służbowe nie może być oczywiście dotknięte wewnętrzną sprzecznością, co z natury rzeczy uniemożliwiałoby jego realizację przez pracownika. 

Podstawa prawna:

art. 100 § 1, art. 128 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.); § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (DzU z 2013 r., poz. 167).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz