Praktyki uczniów technikum
Odpowiada
15.09.2008PYTANIECzy uczniowie technikum, którzy uzyskali pozytywne oceny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a nie odbyli w terminie praktyki zawodowej mogą być warunkowo promowani?


Nadmieniam, że uczniowie ci w połowie czerwca złożyli podania o wydłużenie terminu odbycia praktyk, które zostały pozytywnie rozpatrzone, ponieważ regulamin praktyk obowiązujący w szkole zezwala na wydłużenie czasu ich odbycia w terminie nieprzekraczalnym, tj. do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
ODPOWIEDŹW rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU, Nr 113, poz. 988) w § 4 ust. 4 i 5 jest mowa o tym, iż
praktyki zawodowe ucznia mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich, a szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół (DzU, Nr 61, poz. 624), powinien zawierać statut szkoły.Jeśli dopuszcza się odbywanie praktyk w okresie wakacji letnich, to w statucie szkoły winno to znaleźć odzwierciedlenie w postaci podania terminów, w których praktyki mogą być realizowane. W związku z faktem, iż praktyki to zajęcia obowiązkowe, klasyfikacja uczniów odbywających praktyki w okresie wakacji winna się odbyć po ich zakończeniu, tak więc dopiero w momencie zaliczenia praktyki uczniowie otrzymują promocję.


W pytaniu pojawia się termin „promocja warunkowa”. Oznacza on, że promocję otrzymuje się pod pewnymi, mającymi być zrealizowanymi warunkami. W tym wypadku nie został spełniony podstawowy warunek uzyskania tej formy promocji. Jeżeli w szkole dopuszcza się możliwość realizowania praktyki w terminie po 20 czerwca, to
tylko w wypadku doniesienia przez uczniów zaświadczenia o jej ukończeniu otrzymają oni promocję do następnej klasy. Nie można domagać się promocji warunkowej, jeśli istnieją przesłanki, iż praktyka może, np. zostać niezaliczona.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz