Pracownie przedmiotowe
Odpowiada
15.09.2008PYTANIECzy w nowo tworzonej szkole gimnazjalnej muszą powstać pracownie przedmiotowe, np. fizyczna, chemiczna, biologiczna, itp.? Czy istnieje przepis prawny, który nakłada obowiązek tworzenia takich laboratoriów?
ODPOWIEDŹW art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami; ostatnie z 2008 r., Nr 70, poz. 416) jest mowa o tym, iż chcąc zrealizować statutowe zadania, szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:


1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem


2. biblioteki


3. świetlicy


4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej


5. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych


6. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych


Punkt pierwszy z powyższych nakłada zatem na szkołę obowiązek przygotowania sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem. Wyposażenie to oczywiście różni się w zależności od prowadzonego przedmiotu. Inne pomoce dydaktyczne są wymagane przy nauczaniu języka polskiego, inne zaś przy nauce przedmiotów ścisłych. Nauka fizyki, chemii czy biologii wymaga niekiedy specjalistycznego oprzyrządowania, które jest niezbędne do realizacji podstawy programowej, a tym samym do przygotowania uczniów do testu kończącego III klasę gimnazjum. A zatem dyrektorzy szkół, w miarę możliwości finansowych, są zobowiązani do wyposażenia poszczególnych pracowni w niezbędne pomoce. W wypadku nowo tworzonego gimnazjum pracownie przedmiotowe są tworzone od podstaw. W ustawie nie powiedziano wyraźnie o konieczności tworzenia pracowni, niemniej jednak tego wymaga nauka fizyki, chemii czy biologii.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz