Prace wakacyjne nauczyciela
Odpowiada
03.08.2009PYTANIECzy dyrektor może (i ewentualnie na jak długo) zlecić nauczycielowi prace w szkole podczas ferii letnich lub zimowych?


Czy nauczycielowi przysługuje za to ekwiwalent pieniężny lub wolne dni?
ODPOWIEDŹKwestię zlecenia nauczycielowi prac w okresie ferii letnich lub zimowych określa art. 64 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674).


Mówi on w ust. 2, że nauczyciel może być zobowiązany do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:


1. przeprowadzenia egzaminów,


2. prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego,


3. opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.


Przy czym
wyżej wymienione czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.


A zatem Karta Nauczyciela określa liczbę dni, które nauczyciel może przepracować, a w związku z tym trudno mówić o ekwiwalencie czy dniach wolnych.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz