Praca w dwóch szkołach a godziny ponadwymiarowe
Odpowiada
25.08.2016
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy to prawda, że nauczyciel pracujący w dwóch szkołach może mieć nadgodziny tylko w szkole macierzystej?

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel zatrudniony w jednej szkole nie może mieć godzin ponadwymiarowych w innej szkole.

UZASADNIENIE

Warto na wstępie wskazać, że nauczyciel nie realizuje nadgodzin, a godziny ponadwymiarowe. Nadgodziny występują u nauczycieli jedynie przy przekroczeniu norm czasu pracy, czyli przy pełnym etacie nauczyciela powyżej 40 godzin pracy w tygodniu. Może to się zdarzyć wyjątkowo w sytuacji, gdy od 1 września 2016 r. np. nauczyciel bibliotekarz z pensum 30 godzin dostał jeszcze 5 czy 6 godzin dodatkowych zajęć statutowych związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów. Wtedy nauczyciel może wykazać, że pozostały czas pracy, czyli 5 lub 4 godziny, nie pokrywają czasu potrzebnego na doskonalenie zawodowe lub na przygotowanie się do zajęć. Wtedy każda godzina powyżej czterdziestu godzin w miesiącu będzie godziną nadliczbową liczoną z kodeksu pracy.

Jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe, to w przypadku pracy w dwóch szkołach, w tym w jednej, w której nauczyciel uzupełnia etat, rzeczywiście nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Chodzi o to, że konstrukcja uzupełnienia etatu z art. 22 Karty Nauczyciela przewiduje jedynie uzupełnienie godzin do pełnego etatu. Między nauczycielem a szkołą, w której uzupełnia on wymiar zajęć, nie powstaje nowy stosunek pracy. Przez cały czas uzupełniania zajęć nauczyciel pozostaje wyłącznie pracownikiem dotychczasowej szkoły i to nadal zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć.

Gdyby okazało się, że nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole można przydzielić w tej drugiej szkole więcej godzin, niż wynika to z dopełnienia do pełnego etatu, to dyrektor drugiej szkoły powinien nawiązać z nauczycielem dodatkową umowę o pracę (np. na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela), wskazując w niej obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć (liczba godzin ponad dopełnienie pensum). Niemożliwe jest natomiast przydzielenie nauczycielowi tych godzin jako godzin ponadwymiarowych, ponieważ nauczyciel zatrudniony w jednej szkole nie może mieć godzin ponadwymiarowych w innej szkole.

Jeżeli jednak nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów w dwóch odrębnych szkołach, to można przydzielać godziny ponadwymiarowe, ale tak, żeby zachować okres odpoczynku i ogólne normy czasu pracy.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2014, poz. 191 ze zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, www.eduprawnik.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. A ja mam pytanie również odnośnie etatu, który uzupełniany jest w drugiej szkole. Jestem nauczycielem dyplomowanym, z kilkunastoletnim stażem pracy, posiadam umowę przez mianowanie. W przyszłym roku szkolnym otrzymałam przydział na 15 godzin w placówce macierzystej z uzupełnieniem 3 godzin w drugiej szkole, natomiast koleżanka (mianowana, umowa o pracę) otrzymała etat w naszej macierzystej placówce oraz kilka godzin w innej. Czy z punktu formalnego to nie ja mam pierwszeństwo etatu? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz