Powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem a staż do awansu zawodowego
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie stażu na nauczyciela mianowanego. 1.09.2017 rozpoczęłam staż  na nauczyciela mianowanego. W 2019 r. zaszłam w ciążę i od 30.01.2019 poszłam na zwolnienie, urodziłam 3.04.2019 r. Od tej daty do 20.08 przebywałam na macierzyńskim, a później na rodzicielskim do 1.04. Dalej miałam urlop uzupełniający do 15.05. Teraz ciągnę opiekę na dziecko. Czy mogę kontynuować staż czy muszę od września zacząć góry od nowa?

Odpowiedź:

Staż może być kontynuowany, bo nie został przekroczona maksymalna nieobecność wynosząca rok i 6 miesięcy. W tym przypadku staż powinien być przedłużony o 1 rok, 2 miesiące i 2 dni.

Uzasadnienie:

Skoro rozpoczęła Pani staż 1.09.2017 r. to powinien zakończyć się 31 maja 2020 r. Tylko określone okoliczności występujące w tym okresie wypływają na termin przedłużenia zakończenia stażu. I tak Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia prac,
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa poniżej
  (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

Powyższe nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego,

staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (z obu grup)  jest dłuższy niż 1 rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Do tego okresu nie wlicza się okres urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego). Okres urlopu wypoczynkowego, również uzupełniającego jest okresem stażu.

Zatem w opisanej sytuacji okres nieobecności z powodu choroby: 30.01.– 2.04.2019 r. przedłuża staż bo trwał dłużej niż miesiąc. Ponadto staż przedłuża się o okres urlopu macierzyńskiego: 3.04 - 20.08. 2019 r. i okres urlopu rodzicielskiego: 21.08.2019 r. – 1.04.2020 r.  Okres urlopu uzupełniające: 2.04. – 15.05. 2020 r. jest okresem stażu, zatem nie należy przedłużać stażu o ten okres. Natomiast okres opieki na dzieckiem (zasiłek opiekuńczy w okresie epidemii) również przedłuża staż pod warunkiem, że trwa dłużej niż miesiąc. W tym przypadku okres opieki od 16.05 do 31.05. 2020 r. nie przedłuża stażu. Zatem finalne staż należy przedłużyć od okres od 30.01.2019 r. do 1.04.2020 r., czyli o 1 rok, 2 miesiące i 2 dni jeżeli dobrze liczę. Przypominam, że przedłużamy staż tylko o okresy przypadające na okres stażu, czyli w tym przypadku od 1 września 2017 r. do 31 maja 2020 r. Termin liczymy zgodnie z art. 112 i 114 Kodeksu cywilnego. Staż zatem należy przedłużyć o wskazane okresy nieobecności licząc od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5, ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
 • 112, art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz