Pierwszeństwo zatrudnienia w szkole
Odpowiada
27.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jeśli w szkole są złożone 3 podania o pracę z konkretnego przedmiotu to czy mogę kontynuować zatrudnienie osoby, która przeszła na emeryturę, czy pierwszeństwo mają osoby "młodsze" szukające prace?

Odpowiedź:

Nie ma w tym zakresie przepisów. Decyzja należy do dyrektora, czy zatrudni nauczyciela który przeszedł na emeryturę, czy inne osoby, chyba że ma nauczycieli którzy korzystają ze stanu nieczynnego lub mają ograniczone zatrudnienie.

Obecnie ma przepisów gwarantujących pierwszeństwo zatrudnienia. Takie przepisy istniały w okresie likwidacji gimnazjów.

Nie zmienia to jednak faktu, że dyrektor w pewnych okolicznościach powinien przywrócić nauczyciela do pracy (przeniesionego w stan nieczynny) lub zwiększyć wymiar zatrudnienia (gdy nauczyciel ma ograniczy wymiar zatrudnienia).

I tak zgodnie z art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 2b Karty Nauczyciela w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub za zgodą nauczyciela na innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia tego nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • 20 ust. 7, art. 22 ust. 2b ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz