Oświadczenie pracownika
Odpowiada
09.11.2010

PYTANIE

Mam pytanie w związku z oświadczeniem pracownika – rodzica uprawnionego do 2 dni wolnych od pracy w ciągu roku.


Czy oświadczenie takie składa się tylko raz w danym zakładzie pracy i obowiązuje ono do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, czy też każdego roku należy składać nowe? W 2008 roku złożyłam takie oświadczenie (nie było na nim terminu jego ważności), a w tym roku ponownie kazano mi je dostarczyć. Dodam, iż również na tegorocznym druku oświadczenia od mojego pracodawcy nie ma podanego konkretnego roku kalendarzowego, którego ono dotyczy. W związku z brakiem sprecyzowanego terminu należałoby przyjąć, że obowiązuje do ukończenia przez dziecko wymaganych 14 lat.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, przysługują w ciągu roku kalendarzowego dwa dni zwolnienia na opiekę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Z treści art. 188 wywnioskować można iż:

  • prawo do zwolnienia od pracy przysługuje niezależnie od stażu,

  • z uprawnienia można skorzystać nawet w sytuacji, gdy dziecko ma ciągłą,

  • nie ma wskazania, który z małżonków może skorzystać z dni opieki.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy małżonkowie pracują, prawo do zwolnienia na opiekę przysługuje tylko jednemu z nich. Stąd potrzeba złożenia stosownych oświadczeń. Nie ma sformalizowanego druku takiego oświadczenia. Może on wyglądać na przykład tak:

Oświadczam, że w związku z wychowywaniem dziecka (dzieci) do lat 14 zamierzam/nie zamierzam korzystać z uprawnienia określonego w art. 188 Kodeksu pracy, tj. zwolnienia od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

……………………………….

Podpis pracownika

Przy czym oświadczenie w sprawie powyższego uprawnienia pracownicy składają co roku i to zarówno ci, którzy chcą z niego korzystać, jak i ci którzy nie chcą. Dlaczego co roku?

Otóż uprawnienie to przysługuje na dany rok. Z początkiem każdego roku kalendarzowego (z dniem 1 stycznia każdego roku) prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy przysługuje na nowo, do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzysta tego zwolnienia, to uprawnienie przysługujące w danym roku wygasa (2 dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy).

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz