Oświadczenie lustracyjne
Odpowiada
14.10.2011
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy oświadczenie lustracyjne składa się do kuratorium tylko raz, czy jeżeli przystępuje się do konkursu po raz drugi, to trzeba to zrobić ponownie? Czy dokument trzeba złożyć osobiście, czy można wysłać go pocztą?

ODPOWIEDŹ

Kandydat na dyrektora szkoły publicznej, który już raz składał oświadczenie lustracyjne, powinien złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. W tym przypadku kandydaci przedkładają informację według wzoru załącznika nr 2a do ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Dokumenty można wysłać pocztą, ale szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w ogłoszeniu o konkursie na dyrektora.

 

Uzasadnienie

Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, na podstawie art. 4 pkt 45 i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych (DzU z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – dalej u.d.o.b.p., mają osoby pełniącymi funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (m.in. dyrektorzy szkół publicznych lub niepublicznych).

Obowiązek składania oświadczenia lustracyjnego w przypadku oświaty powstaje z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko dyrektora szkoły, a nie z chwilą powierzenia tego stanowiska.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU z 2010 r. nr 60, poz. 373) wymagane jest od kandydatów na dyrektorów szkół publicznych przystępujących do konkursów złożenie oświadczenia o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Kandydaci na dyrektorów szkół, którzy oświadczają, że nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wypełniają oświadczenie lustracyjne według wzoru załącznika nr 1a do u.d.o.b.p. Z kolei osoba, która już składała oświadczenie lustracyjne (np. dyrektor, który ponownie kandyduje na to stanowisko), powinien złożyć oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. W tym przypadku kandydaci przedkładają informację według wzoru załącznika nr 2a do u.d.o.b.p.

Co do sposobu dostarczenia tych dokumentów informacji należy szukać w ogłoszeniu o konkursie na dyrektora szkoły. Nie widzę powodu, dla którego nie można byłoby wysłać tych dokumentów pocztą.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz