Odwołanie od oceny z zachowania
Odpowiada
29.07.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel podczas rady pedagogicznej, po klasyfikacji uczniów może – już jako rodzic – odwołać się od wystawionej oceny z zachowania? Co powinien zawierać protokół z posiedzenia komisji dotyczącego zmiany oceny z zachowania? Jak sformułować uzasadnienie i czy należy zaprotokołować dokładny przebieg tego posiedzenia?

Odpowiedź:

Oddanie przez nauczyciela – członka rady pedagogicznej głosu w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz zgłoszenie przez rodzica zastrzeżeń do dyrektora szkoły odnośnie do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jego dziecka to dwa niezależne od siebie uprawnienia, nawet jeśli nauczyciel – członek rady pedagogicznej oraz rodzic ucznia to jedna i ta sama osoba.

Z prac komisji powołanej przez dyrektora szkoły do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół, który powinien zawierać następujące elementy:

  1. skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,
  3. wynik głosowania,
  4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Ponadto można (ale nie jest to konieczne) zawrzeć w protokole dodatkowe treści, np. wypowiedzi poszczególnych członków komisji.

Przepisy nie określają wymogów, jakie powinno spełniać uzasadnienie oceny. Nie ulega jednak wątpliwości, że z uzasadnienia musi jasno wynikać, dlaczego komisja ustaliła taką a nie inną ocenę.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz