Odprawa w związku z likwidacją szkoły
Odpowiada
06.10.2008PYTANIECzy należy mi się odprawa w związku z likwidacją szkoły?


Jestem nauczycielem z dziesięcioletnim stażem pracy (mianowanym), zatrudnionym w zlikwidowanej szkole na czas nieokreślony. W maju 2007 r. otrzymałem wypowiedzenie zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz uchwałą rady miasta. W piśmie stwierdzono, że przysługuje mi odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. W świadectwie pracy, które otrzymałem (z dnia 31.08.2007), napisano, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za porozumieniem stron w myśl art.18 ust. 1 KN. Z dniem 27.08.2007 r. podjąłem pracę w innej szkole, gdzie zawarłem umowę na podstawie mianowania. Czy należy mi się odprawa w związku z likwidacją poprzedniej placówki?
ODPOWIEDŹJeżeli w poprzedniej placówce był Pan zatrudniony na podstawie mianowania, a nie na umowę o pracę na czas nieokreślony, w wypowiedzeniu zaś podano, że rozwiązuje się z Panem umowę o pracę na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 2 KN, to jak najbardziej przysługuje Panu sześciomiesięczna odprawa. Jeżeli nie podpisywał Pan żadnego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, to najprawdopodobniej zostało Panu błędnie wydane świadectwo pracy. W takim wypadku powinien Pan, w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W wypadku nie zamieszczenia w świadectwie pracy pouczenia o tych terminach, w razie ich niezachowania, może Pan wnosić o przywrócenie terminu. Niezależnie od powyższego może Pan wystąpić do sądu o wypłatę odprawy.Agata Pijanowska – aplikant adwokacki

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz