Odpracowanie „godzin karcianych”
Odpowiada
16.01.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Pracuję w szkole średniej i zgodnie z KN realizuję 1 godzinę tygodniowo, prowadząc fakultety dla maturzystów.

Zajęcia te odbywają się w czwartek na ostatniej godzinie lekcyjnej. Co zrobić w przypadku, gdy w czwartek wypada dzień wolny (w tym roku szkolnym akurat Narodowe Święto Niepodległości, Trzech Króli) lub też dyrektor szkoły zwolnił wszystkich uczniów z zajęć dydaktycznych właśnie w czwartek z ostatniej godziny lekcyjnej ze względu na trudne warunki dojazdu młodzieży do domu? Czy w takich przypadkach powinnam odrobić te zajęcia w innym terminie?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3c pkt 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) wymiar zajęć określonych w przepisie art. 42 ust. 2 lit. b przywołanej ustawy, ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z przepisem art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Należy więc założyć, że obniżenie ilości tzw. „godzin karcianych” do odpracowania następuje dopiero w przypadku tygodniowej niezdolności do pracy nauczyciela, czyli na przykład choroby. Ponadto musi ona trwać co najmniej pięć dni. W opisanych przypadkach takie przesłanki nie zaistniały. Po pierwsze nieodbycie zajęć trwało krócej niż tydzień, a po drugie nie zachodziła niezdolność do ich odbycia po stronie nauczyciela. Dlatego wskazane w pytaniu godziny należy odrobić w innym terminie.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz