Odpracowanie dyżuru nocnego
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel-wychowawca w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii będącego placówką feryjną, jest zobowiązany do odpracowania dyżuru nocnego (22-6) przypadającego na dzień zakończenia roku szkolnego? Tj. 19.06.2019.

Odpowiedź:

W każdym tygodniu nauczyciel musi wypracować odpowiedni wymiar pensum z uwzględnieniem faktu, że 20 czerwca rozpoczął się urlop wypoczynkowy nauczycieli. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły. Nauczyciel powinien wykonywać zajęcia do godz. 12.00 w nocy z 19 na 20 czerwca.

Uzasadnienie

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy.

W ramach 40-godzinnego czasu pracy w tygodniu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany wykonywać, poza godzinami zajęć dydaktycznych, wynikających z planu nauczania, także inne zajęcia, tj.:

  • uczestniczyć w realizacji zadań statutowych szkoły,
  • przygotowywać się do zajęć,
  • podejmować działania związane z doskonaleniem zawodowym, samokształceniem i przygotowywaniem się do zajęć.

Czas pracy nauczyciela internatu planuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasady, że nauczycielowi należy zagwarantować prawo do wypoczynku dobowego i tygodniowego, czyli 11 godzin odpoczynku dobowego oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Zgodnie z powyższym nauczyciela pracującego w internacie również obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy rozłożony na 5 dni. W każdym tygodniu nauczyciel musi wypracować odpowiedni wymiar pensum. Do nauczycieli nie ma zastosowania system równoważnego czasu pracy. Odpowiednio zatem nauczyciel zobowiązany jest do wypracowania obowiązkowego pensum w tygodniu, kiedy przypada zakończenie roku szkolnego. Dyrektor planując czas pracy nauczyciela w tym tygodniu musi również uwzględnić, iż urlop wypoczynkowy nauczycieli rozpoczął się 20 czerwca a zatem nauczyciel powinien wypracować odpowiednią liczbę godzin do godz. 12.00 w nocy z 19 na 20 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),

art. 132 § 1, art. 133 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz