Odmowa uczenia w przydzielonej klasie
Odpowiada
05.11.2008PYTANIEDyrektor szkoły przychylił się do prośby uczniów i rodziców i zgodził się na zmianę nauczyciela języka polskiego. Czy nauczyciel może odmówić uczenia w przydzielonej mu klasie? Jeśli tak, to na jakie przepisy może się powołać.
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela (DzU z 2003 r., Nr 118, poz. 1112) szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej. Będąc odpowiedzialnym za różne sfery szkolnego życia, jest również odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. A zatem to dyrektor przygotowuje arkusz organizacyjny, w którym poszczególni nauczyciele otrzymują przydział obowiązków w postaci lekcji w poszczególnych klasach. Przepisy nie stanowią, w jakich klasach dany nauczyciel ma prowadzić zajęcia. Przydział poszczególnych klas może być przedmiotem rozmów czy dyskusji, ale
ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Jeżeli więc dyrektor z jakichś przyczyn (np. na prośbę rodziców) zdecydował o takim a nie innym przydziale poszczególnych klas, to nauczyciel winien się tej decyzji podporządkować. W wypadku niepodporządkowania się decyzjom dyrektora nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i prawa pracy.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz