Odmowa rozpoczęcia stażu awansu zawodowego
Odpowiada
16.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dziś dyrektor a raczej gmina (organ prowadzący) odmówili mi rozpoczęcia stażu. Jestem zatrudniona na umowę "zastępstwo", bo dziewczyna jest w ciąży, za którą jestem. Zasłaniają się tym, że nie maja pewności, że jak ona wróci czy w innej placówce pozwolą mi na kontynuacje. A tu przecież będą płacić opiekunowi. Czy mogą mi odmówić?

Kontaktowego otrzymałam w czerwcu 2018.

W sierpniu 2019 urodziłam dziecko.  Do pracy wróciłam we wrześniu 2020, czyli staż na mianowanego powinnam 1+ 9m-cy. Proszę o podpowiedź, co robić?

Odpowiedź:

Zatrudnienie na czas określony, w tym na zastępstwo, nie stoi na przeszkodzie w realizacji stażu, o ile nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z kwalifikacjami (art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela w brzmieniu do 31 sierpnia 2022 r.). Możliwe jest również kontynuowanie stażu u innego pracodawcy.

Uzasadnienie:

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Powyższe oznacza, że do awansu zawodowego, w tym do rozpoczęcia stażu, na stopień nauczyciela mianowanego w Pani przypadku stosujemy stare zasady awansu wynikające z Karty Nauczyciela (w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Zatem staż na stopień nauczyciela mianowanego zasadniczo trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Jednak z uwagi na przepisy przejściowe związane z nowym systemem awansu zawodowego nauczycieli  jeżeli nauczyciel   przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok. Zatem w opisanym przypadku staż na nauczyciela mianowanego wynosi rok i 9 miesięcy.

Jeżeli chodzi o kontynuowanie stażu u innego pracodawcy to jest możliwe. Przepisy oświatowe pozwalają na kontynuowanie stażu w innej szkole.  Zgodnie z art. 9 f ust. 2 Karty Nauczyciela, nauczycielowi, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu odbywanego u kolejnego pracodawcy zalicza się okres stażu odbytego w szkole, w której był poprzednio zatrudniony. Jednak, aby było to możliwe, spełnione muszą zostać dwa warunki.

  • kolejne zatrudnienie musi być podjęte nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania poprzedniego stosunku pracy.
  • za okres dotychczas odbytego stażu nauczyciel musi uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocena ta jest uwzględnia przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 3 pkt 3, art. 9d ust. 1, ust. 4, art .9f ust. 2, art. 10 ust. 7, ust. 9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm. w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz