Ocena roczna z matematyki
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam serdecznie piszę odnośnie oceny rocznej syna z matematyki syn ma zagrożenie z przedmiotu z nauczycielem nie można się dogadać jest to dziecko które zaczęło od połowy stycznia uczęszczać do szkoły w Polsce klasa 4 . Z ocen jakie ma średniej nie wychodzi zagrożenie , czy nauczyciel ma prawo wystawić niedostateczną ocenę lub dać poprawkę?  Dodając , że był trudny okres zdalne nauczanie. Oceny z matematyki 1,1,3,5,3,3,2.

Odpowiedź:

Niestety bez znajomości statutu tej szkoły trudno jest udzielić odpowiedzi na pytanie. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określa każda szkoła odrębnie w statucie (art. 98 ust. 1 pkt 8 Prawa oświatowego). Co do zasady ocena roczna z matematyki w tym przypadku nie powinna być średnią arytmetyczną, bowiem najczęściej szkoły stosują wagi dla poszczególnych ocen (np. wyżej traktowana jest ocena ze sprawdzianów, a niże z odpowiedzi ustnej, kartkówki). To w statucie powinny być ustalone warunki i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z matematyki.  Zatem odpowiednio wcześniej przed końcem roku (np. miesiąc przed, ale to powinno wynikać z statutu) nauczyciele wystawiają ocenę przewidywaną z danego przedmiotu. I teraz uczeń ma możliwość na zasadach ustalonych w statucie możliwość poprawy tej oceny.  Moim zdaniem mając oceny z matematyki wskazane w pytaniu nie dają podstaw do wystawienia oceny końcowej jako niedostatecznej (1). Niemniej jednak to nauczyciel decyduje, może wystawić ocenę niedostateczną. Do momentu zatwierdzenia ocen na radzie pedagogicznej uczeń ma jeszcze możliwość poprawy oceny lub rodzice mogą zgłaszać wychowawcy, czy  dyrektorowi nieprawidłowych zachowań nauczyciela związanych z wystawieniem tej oceny. Później rodzicom pozostaje możliwość formalnego zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena z matematyki została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen (art. 44 n ustawy o systemie oświaty). Tutaj trzeba wykazywać jakie zasady ze statutu zostały złamane, że nauczyciel nie brał pod uwagę zaangażowanie, fakt, że uczeń wcześniej uczył się za granicą, itd.

Również począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. 1 z matematyki na koniec) może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć (art. 44m ustawy o systemie oświaty).

Informacji  jak proceduralnie będzie wyglądało takie zgłoszenie zastrzeżeń do dyrektora i jak będzie wyglądał egzamin poprawkowy należy szukać w zarządzeniach dyrektora, bo na okres nauczania zdalnego to dyrektor wskazuje jak będą przebiegały te procedury.

Podstawa prawna:

  • 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
  • 44n, art. 44m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz