Ocena opisowa dołączana do dziennika lekcyjnego
Odpowiada
29.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jak należy rozumieć słowo „dołączyć” w przepisie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, który brzmi następująco: śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

Czy do dziennika zajęć lekcyjnych można wklejać dane uczniów, listę uczniów, czy należy je wpisać ręcznie?

Odpowiedź:

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mogą wypisać komputerowo roczną ocenę opisową dla każdego ucznia, a następnie wydrukowaną i podpisaną dołączyć do dziennika lekcyjnego.

Przywołany przepis § 10 ust. 4 wskazanego rozporządzenia zmienił się z dniem 1 września 2015 r. Obecnie jego brzmienie jest następujące: „Bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 2, 4 i 7 ustawy, oraz śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 7 ustawy, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz