Obecność nauczyciela na studniówce
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy zaproszony nauczyciel na studniówkę ma obowiązek, musi na nią pójść? Czy dyrektor ma prawo wyciągnąć konsekwencje za nieobecność nauczyciela na studniówce ?

Odpowiedź:

Jeśli studniówka jest imprezą szkolną, to dyrektor jest zobowiązany zapewnić warunki gwarantujące bezpieczeństwo uczniom, a nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć jako opiekun w takiej imprezie. Jeżeli jest to impreza prywatna organizowana poza szkołą, to zaproszony nauczyciel nie ma obowiązku na nią iść.

Uzasadnienie:

Przepis ustawy – Prawo oświatowe (art. 68 ust. 1 pkt 6) nie wskazuje, że dyrektor musi zapewnić bezpieczeństwo wyłącznie na  zajęciach o charakterze dydaktycznym. Zatem wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez szkołę, niezależnie od tego, jaki mają charakter, są w rozumieniu tej regulacji zajęciami, w czasie których bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom powinno zostać zapewnione przez dyrektora.

 

W zależności od tego, kto jest organizatorem szkolnej imprezy, ma ona charakter szkolny lub prywatny. Z regulacji wewnątrzszkolnych może wynikać, że niektóre imprezy mają charakter wewnątrzszkolny i są tradycyjnie organizowane przez jednostkę oświatową, np. studniówka. W sytuacji gdy impreza jest uwzględniana w szkolnym terminarzu albo organizują ją nauczyciele lub szkolny organ (jest nim m.in. rada rodziców), ma ona charakter szkolny. Wtedy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie imprezy należy do obowiązków jej dyrektora. Jeżeli natomiast imprezę organizują inne osoby  korzystające tylko ze szkolnych pomieszczeń, np. na podstawie umowy użyczenia, a tym bardziej poza siedzibą jednostki oświatowej, wówczas impreza nie ma szkolnego charakteru, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników spoczywa na organizatorach

Za organizację studniówki, która nie jest imprezą szkolną, odbywa się z inicjatywy rodziców poza szkołą, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrektor i nauczyciele zaproszeni przez rodziców i uczniów mogą uczestniczyć w imprezie jako goście. Ale trudno wyobrazić sobie sytuacje, by biernie przyglądali się rozwojowi wydarzeń z udziałem uczniów swojej szkoły, jeśli zauważą zagrażające im niebezpieczeństwo. W czasie trwania imprezy nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku odpowiedniego reagowania, gdy zachowanie uczniów będzie niewłaściwe lub grozić im będzie niebezpieczeństwo.

Podstawa prawna:

  • 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
  • 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach tekst jedn.: Dz. U. z 2020. poz. 1166 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz