Nieklasyfikowanie ucznia
Odpowiada
10.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam czy jeśli dziecko było na zwolnieniu lekarskim miało złamaną nogę może być nieklasyfikowane?

Odpowiedź:

Tak. Uczeń może nie być klasyfikowany w opisanym przypadku.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Zatem nieklasyfikacja z powodu małej frekwencji może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy z powodu nieobecności ucznia, nauczyciel nie ma podstaw (odpowiedniej ilości ocen) do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Kwestię tego ile dokładnie ocen stanowi minimum, określa statut szkoły. Jeżeli warunek liczby ocen jest spełniony, nauczyciel powinien klasyfikować ucznia.

Podstawa prawna:

  • 44k ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U.2022 r. poz. 2230).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz