Nauczyciel w wielu przedemerytalnym
Odpowiada
23.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Nauczyciel w wieku emerytalnym nie chce przejść na emeryturę. Dyrektor zaproponował połowę etatu. Przez 30 lat uzupełniał etat na świetlicy. Obecnie dyrektor chce zatrudnić znajomego i twierdzi, że nie musi zapewnić etatu nauczycielowi. Proponuje albo przejście na emeryturę ,albo zostawi nauczycielowi pół etatu z przedmiotu. Czy może tak zrobić?

Odpowiedź:

Nie. Nauczyciel w wieku emerytalnym nie musi rezygnować z pracy. Jeżeli dyrektor nie ma podstaw do zwolnienia nauczyciela (np. z art. 20 Karty Nauczyciela), również tego który jest w wieku emerytalnym nie może go zwolnić tylko z tego powodu że nauczyciel może skorzystać z prawa do emerytury. Do zmiany wymiaru zatrudnienia nauczyciela pełnozatrudnionego (zakładam, że jest zatrudniony na podstawie mianowania) niezbędna jest  zgoda nauczyciela.  Zatem jeżeli propozycja dyrektora polegająca na zapewnieniu nauczycielowi tylko połowy etatu nie spotka się ze zgodą nauczyciela, dyrektor powinien albo jednak zapewnić godziny na pełen etat albo zwolnić nauczyciela jeżeli zachodzą przesłanki aby go zwolnić (np. z art. 20 Karty Nauczyciela). Dyrektor nie może oficjalnie i formalnie zmusić nauczyciela do przejścia na emeryturę jeżeli nauczyciel nie chce rezygnować z pracy a nie ma podstaw do zwolnienia nauczyciela. Nie ma przepisu prawa aby dyrektor mógł nie zapewniać etatu nauczycielowi, który nabył już prawa do emerytury. Zatem nauczyciel aby pozostać w pracy nie powinien wyrażać zgody na propozycje dyrektora.

 

Podstawa prawna:

  • 20, art. 27 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz